Рубрика: Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення

Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи, які проводяться в закладі, сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду, проведенню відкритих занять, семінарів, практикумів, інтерактивних методів роботи.