fbpx

Чи можна прийняти в дошкільний заклад дитину без щеплень

Ганна ГРИЩЕНКО — головний спеціаліст відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН

Насамперед слід взяти до уваги юридичний аспект обговорюваної проблеми. Відповідно до статті 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. А згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 № 5-рп/гоо4 нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про осві­ту» від 23.05.1991 №1050 ХІІ прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. А згідно зі статтею 36 За­кону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

Водночас відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної до­відки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний за­клад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Законами України «Про захист населення від ін­фекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічно­го благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ (стаття 27) з метою запобігання захворюванням на ту­беркульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язкови­ми. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих за­кладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні ще­плення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням конси­ліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчаль­ного закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, розв’язує лікарсько-консультативна ко­місія, згідно з наказом МОЗ від 29.11.2002 № 434 та за­твердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до від­відування дошкільного та шкільного загальноосвіт­нього навчального закладу.

Отже, керівник дошкільного навчального за­кладу зобов’язаний прийняти дитину за наявності відповідних медичних довідок встановленого зраз­ка. А батьки дітей, яким не зробили обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), мають додатково подати висновок лікарсько-кон­сультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, де зазначено, що дитина здорова і може відвідувати дошкільний навчальний заклад.