fbpx

Забезпечення якості освіти в ЗДО

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Групи дітей молодшого, середнього та старшого віку працюють за програмою “Впевнений старт” розробленою для забезпечення успішного розвитку дитини на передшкільному етапі життя. Основним концептуальним принципом програми є діяльнісний підхід.


Групи компенсуючого типу працюють за програмою “Віконечко” яка є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Групи раннього дошкільного віку працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Зміст освітньої програми з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності. Вона дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності.

Положення про внутрішню систему 2021-2022 н.р.