fbpx

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітнім потребами

Сучасний заклад освіти відкритий для всіх дітей. Включення дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес дошкільного закладу змінює передусім установки педагогів на розуміння особливостей розвитку дітей та врахування їхніх особливих потреб та потенціальних можливостей розвитку в освітній роботі.

З метою забезпечення цілісного входження дитини з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір, що відповідатиме її потребам і можливостями, в ЗДО передбачена така форма організації освіти, як інклюзивна. Інклюзивна освіта означає створення умов для отримання, засвоєння і використання знань, умінь і навичок дітьми з ООП в різних видах діяльності разом з усіма однолітками групи.

Керівник закладу дошкільної освіти на підставі заяви батьків (одного з батьків) або інших законних представників (одного законного представника) дитини з особливими освітніми потребами та висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі – висновок) приймає рішення про утворення інклюзивної групи. Інклюзивна група утворюється в обов’язковому порядку за наявності однієї такої заяви.

Робота в інклюзивних групах організовується за програмою «Дитина».

Організація освітнього процесу з дітьми з ООП є важливим завданням, спрямованим на забезпечення якості освіти та розвитку цих дітей. Ключові аспекти організації цього процесу у нашому закладі:

  • індивідуалізований підхід – створення індивідуальної програми розвитку, яка допомагає створити максимальний розвиток та потреби конкретної дитини;
  • спеціалізовані педагоги та фахівці освіти – одне із важливих аспектів інклюзивної освіти. Завдяки ним дитина може отримувати індивідуальну підтримку та консультацію для батьків та педагогів;
  • доступність матеріалів і ресурсів;
  • партнерство з батьками;
  • ефективна оцінка здобувача освіти;
  • психологічна та емоційна підтримка.

В закладі дошкільної освіти відповідно вимог з’явилась посада асистента вихователя. Цей фахівець забезпечує особистісне орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розроблені та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально – пізнавальної діяльності дітей. Також у закладі освіти створюється психолого – педагогічний супровід дітей з ООП.

Для якісної реалізації інклюзивних програм надзвичайна важлива ефективна співпраця педагогів і родин дітей з ООП. Педагоги у своїй роботі використовують різні форми роботи з батьками.