fbpx

Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки дітей у дитячому садку:

 • Приходити вчасно в дитячий садок.
 • Вітатися з усіма працівниками дитячого садка.
 • У всьому слухатися вихователя.
 • Не ховатися від вихователя.
 • Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.
 • Берегти іграшки, майно та книги.
 • В групі голосно не кричати та не бігати.
 • Ніколи нікого не ображати.
 • Не дражнити та не обзивати друзів.
 • Спати під час тихої години.
 • Одягатися відповідно до погоди.
 • Слідкувати за станом свого одягу.
 • На прогулянку вдягатися швидше.
 • На прогулянці не бруднити одяг.
 • Акуратно вішати одяг в свою шафку.
 • Намагайся завжди виглядати охайним.
 • Мати особисті носові хустинки.
 • Дотримуватися вимог безпеки.
 • Не тягнути до рота брудного.
 • Повідомляти вихователя, що йдеш додому.

Правила поведінки для батьків здобувачів освіти в ЗДО № 12 «Олімпійський»  

 • Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу та забирати її.
 • Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).
 • Своєчасно повідомляти вихователя про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ЗДО.
 • Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб, нездужання, тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).
 • Якщо під час ранкового прийому в ЗДО у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
 • Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ЗДО, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ЗДО саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх доручення/
 • Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках доручення оформляється письмово.
 • Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.
 • Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Стаття 55 Закону України «Про освіту»:

 • Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
 • Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Відео до перегляду за посиланням: Правила поведінки дошкільнят у дитячому садку