Рубрика: Порадник вчителя-дефектолога

ФЕНЧЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА НАШ НОВИЙ ДЕФЕКТОЛОГ!!!!!
Дефектолог – це фахівець, що займається розвитком, навчанням і вихованням особливої категорії дітей, що називаються сьогодні дітьми з особливими освітніми потребами. «Особливим» дітям потрібна підвищена увага батьків, а педагогам, які з ними працюють – певна спеціалізація. Робота дефектолога тісно пов’язана з областями роботи інших фахівців: психологією, медициною, педагогікою.
Мета роботи вчителя – дефектолога – компенсація дефекту і адаптація дітей в соціальній, навчальній, побутовій сферах життя.
Вчитель- дефектолог виконує наступні функції:
• Проводить докладне обстеження особливостей розвитку кожної дитини, визначає його здатності до навчання, організовує роботу, спрямовану на максимальну компенсацію і корекцію недоліків розвитку дітей.
• Підвищує пізнавальну активність і розвиває основні психічні процеси у дітей (сприйняття, увага, пам’ять, мислення та ін);
• Розвиває комунікативну діяльність дітей.