fbpx

Нормативно – правові документи

Закони

Постанови

 • Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року документ: Концепція
 • “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”. Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/
 • “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року: http://osvita.ua/legislation/other/26672/
 • “Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25574/
 • “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”. Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8834/
 • “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності ” (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8906/
 • “Про затвердження Положення про освітній округ”. Постанова № 777 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8841/
 • “Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”. Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5379/
 • “Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”. Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5375/
 • “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.): http://www.zatyshok.te.ua/dovidkova_informaciya/poloshennja_dnz.print
 • “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (зі змінами). Постанова КМУ №1243 від 26.08.2002 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/15752/
 • “Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») (із змінами). Постанова КМУ № 896 від 03.11.1993 року: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Накази

 • Наказ УОіН Сумської міської ради від 18.01.2018 №23 “Про заборону збору коштів у закладах освіти м.Суми”
 • “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”. Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29754/
 • “Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935
 • “Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”. Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/17695/
 • “Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу”. Наказ МОН №1070 від 09.11.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/10413/
 • “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8830/
 • “Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах”. Наказ МОН № 985 від 28.10.2008 року: http://old.iitzo.gov.ua/doshkilna_osvita.html
 • “Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку”. Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_bv/pg_gxcqxq.htm
 • “Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”. Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2742/
 • “Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”. Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0875-05
 • “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”. Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=253764
 • “Примірний статут дошкільного навчального закладу”. Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.276.0
 • “Типовий перелік обовязкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу” (друге видання, доповнене). Наказ МОН № 509 від 11.09.2002 року: http://kristti.com.ua/content.php?level3=28
 • “Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”. Наказ МОН № 522 від 07.11.2000 року: http://osvita.ua/school/theory/1728/
  “Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України”. Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94
 • “Концепція національного – патріотичного виховання дітей та молоді”. До Наказу МОН № 641 від 16.06.2015 року
 • Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навантаження у ДНЗ» від 28.05.15 3 1501-18/636

Листи, інструкції

 • “Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-74 від 05.02.2013 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
 • “Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-683 від 26.09.2012 року: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32126/
 • “Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-786 від 29.10.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32500/
 • “Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
 • “Щодо благодійних внесків”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28583/
 • “Про посаду керівника дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-97 від 09.02.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28390/
 • “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-577 від 29.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20980/
 • “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20765/
 • “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/
 • “Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/14600/
 • “Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”. Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9436
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/
 • “Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-316 від 13.05.2010 року: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.3022.0
 • “Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу”. Лист МОН № 1/9-810 від 26.11.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5868/
 • “Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах”. Лист МОН №1\9 – 470 від 18.07.2008 року:
 • “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”. Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_6k/pg_gvgqwi.htm
 • “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”. Лист МОН № 1/9-263 від 07.05.2007 року: http://document.ua/pro-organizaciyu-obliku-ditei-doshkilnogo-viku-doc49900.html
 • “Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році”. Лист МОН № 1/9-249 від 20.05.2015 року.
 • «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році». Лист МОН України № 1/9 – 315 від 16.05.2016 року
 • «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ» Лист МОН України від від 25.07.2016 року №1/9-396

Розпорядження