fbpx

Наказ УОН про заборону збору коштів

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05
Н А К А З
12.02.2016                                          № 117
Про заборону збору коштів учасниками
навчально-виховного процесу в навчальних
закладах м. Суми

На виконання статті 53 Конституції України, законів України від 23.05.1991 р. № 1060-XII «Про освіту», від 14.10.2014 р. №  1700-VII «Про запобігання корупції», від  05.07.2012 р. № 5073 «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», у зв’язку із розглядом питання про заборону збору коштів у навчальних закладах м. Суми на позачерговій сесії Сумської міської ради, міській батьківській конференції, численними зверненнями громадян та з метою недопущення протизаконних дій працівниками навчальних закладів

Н А К А З У Ю:

1. Заборонити збирання коштів у навчальних закладах м. Суми з батьків, учнів та вихованців на розвиток та утримання навчального закладу, подарунки навчальному закладу та педагогічним працівникам.

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільних засадах та у безготівковій формі на рахунок «Суми за дорученням» з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з  вимогами чинного законодавства України.

2.2. Вчителям-предметникам заборонити здійснювати будь-які  фінансові операції у навчальному закладі та надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

2.3. До 17.02.2016 року провести наради з педагогічними працівниками, на яких в обов’язковому порядку довести до відома під розпис даний наказ та вивчити передбачений законодавством порядок отримання благодійних внесків.

2.4. Довести наказ до відома батьків на батьківських зборах до
24.02.2016 року.

3. Шамрай А.В., заступнику начальника управління освіти і науки Сумської міської ради, розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті управління.

4. За примусовий та незаконний збір коштів у навчальних закладах, який проводиться педагогічними працівники або членами батьківських комітетів, несуть відповідальність виключно керівники навчальних закладів.

5. У випадках порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради      А. М. Данильченко