fbpx

Завідувач інформує

Олег ЮДІН
адвокат, член комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Немає щеплень у дітей і медоглядів у працівників — зась до закладу освіти?

Заборона відвідувати заклади освіти дітям, які не мають щеплень, підняла хвилю обурення серед батьків, які відмовилися вакцинувати своїх дітей. Вони обстоювали думку про порушення конституційного права на освіту. Так це чи ні — роз’яснює експерт.

Норма про те, що без профілактичних щеплень дітей не допускають до закладу освіти, встановлена статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 №?1645-III; далі — Закон про захист населення від інфекційних хвороб). Вона — імперативна. Для її реалізації не потрібно, щоб влада на місцях видавала будь-які додаткові рішення.

Дітей приймають у заклад освіти за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому вони перебувають під медичним наглядом. Довідку видають на підставі даних медичного огляду дитини, якщо:

 • немає медичних протипоказань для перебування дитини в закладі освіти;
 • дитині проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Тож розвінчаємо міфи про порушення конституційних прав дітей, які не мають щеплення, а також працівників, які не пройшли обов’язкові медичні огляди, щодо відвідування ними закладу освіти.

Відмова допускати дітей, які не мають щеплень, у заклади освіти спричинила хвилю обурення. Ті, хто не вакцинував дітей із різних причин, за винятком медичних, заговорили про порушення конституційних прав дитини на освіту. Вони посилаються на положення статті 53 Конституції України (далі — Конституція). Згідно з ними кожен має право на освіту, а держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти.

Проаналізуймо цю норму в системному аналізі з іншими нормами.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції).

Тому, аналізуючи норми статей 3 і 53 Конституції, не можна не визнати пріоритетність питань забезпечення безпеки життя, здоров’я і безпеки людини над правом на освіту.

Хто наполягає на тому, що «має конституційне право», розглядає правовідносини крізь призму «Я — ЗАБОРОНА». А ситуацію необхідно розглядати крізь призму «Я — СУСПІЛЬСТВО». Адже інтереси однієї особи не можуть домінувати над інтересами держави в питанні забезпечення безпеки життя і здоров’я її громадян.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля (ч. 3 ст. 53 Закону України «Про освіту»).

Тобто кожен повинен піклуватися не лише про власне здоров’я, а й оточуючих. Саме тому заборона, передбачена статтею 15 Закону про захист населення від інфекційних хвороб, є цивілізованою і не суперечить нормам Конституції, оскільки спрямована на реалізацію її норм, встановлених статтею 3.

Права, встановлені Конституцією, реалізуються строго визначеними способами, а не як кому заманеться. В деяких випадках ці конституційні права можуть бути й обмежені.

Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання може бути обмежене на підставі статті 29 Закону про захист населення від інфекційних хвороб у разі введення КМУ карантину на певних територіях. За карантину тимчасово обмежують осіб, що проживають у певній місцевості. Вони не мають права виїжджати за межі цієї території.

Обмеження вводять, аби забезпечити безпеку життя і здоров’я тих громадян, які не проживають на карантинній території та можуть бути інфіковані, якщо не вжити заходів ізоляції.

Оскільки кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці (ч. 4 ст. 43 Конституції), то присутність у закладі освіти нещепленої дитини порушує конституційне право педагогів на роботу в безпечних умовах, бо така дитина несе потенційну загрозу для їхнього життя і здоров’я.

Отже, держава, встановивши правило про те, що без щеплень дитина не може бути допущена до занять, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я не лише всіх дітей і працівників закладу освіти, а й так захищає нещеплену дитину. Тому порушення права на освіту тут немає. Право на освіту гарантовано всім, але реалізувати його, як і більшість інших конституційних прав, можна відповідно до визначеної процедури.

Отже, норми Конституції необхідно ретельно аналізувати й застосовувати системно, не висмикуючи лише ті, які подобаються і є зручними.

Будьте послідовними і не забувайте, що право однієї особи на освіту чи працю закінчується там, де починається право колективу на безпеку життя і здоров’я.

Шановні громадяни!

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  Ви можете звернутись до нашого закладу в письмовій або усній формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами та скаргами.

Слід пам’ятати, що письмові звернення громадян, які не містять зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визначаються анонімними і розгляду не підлягають.

Графік особистого прийому громадян:

Понеділок 14.00 – 18.00
Середа 12.00 – 17.30

Комплектування груп ДНЗ №12 відбувається на підставі:

Програми освітньої діяльності ДНЗ:

 • Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 09.11.2015 р. №1/11-16163).
 • Програма розвитку дітей із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» за заг. ред. Сак Т.В., рекомендована МОН України (лист МОН України від 12.04.2013 №1/11-6943).
 • Програма корекційно-розвивальної роботи з дітьми із загальним і фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» І.В.Кравцової,  Л.Л.Стахової в групах компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення, затверджена вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №5 від 29.12.2009 р.)
 • Музейно-педагогічна програма для дітей дошкільного віку» В.О.Мірошниченко.
 • Програма з формування основ комп’ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку «Смайлик» І.Ю.Рєзніченко, схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист від 23.09.2014 р. №14.1/12-Г-1583).
 • Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради МОН України (лист ІМЗО від 25.03.2016 р. №2.1/12-Г-85).
 • Програма економічного виховання дошкільників «AFLАTOT» у групі для дітей старшого дошкільного віку Б, рекомендована для впровадження в дошкільних навчальних закладах Сумської області (лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 16.12.2015 р. №04-10/6979).

Програми, за якими у 2017-2018 навчальному році працюватимуть гуртки:

 • «Барвиста радість. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання» Л.Шульги, схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах (протокол від 09.11.2011 №4, лист ІІТЗО МОНмолодьспорту України від 07.12.2001 №1.4/18-Г-818) для гуртка «Чарівний пензлик»;
 • «Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі» О.Березіної, О.Гніровської, Т.Линник, схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1/12-Г-501) для гуртків «Театральні промінці»;
 • програма «Веселкова музикотерапія. Оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку»  Малашевської І.А., Демидової С. К., схвалена   для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  (лист ІІТЗО від 25.02.2015 № 14.1/12-Г-54) для гуртка «Веселі музики»;
 • програма «Мудрі шахи» з навчання дітей старшого дошкільного віку грі в шахи, схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах МОН України (лист ІІТЗО від 05.05.2015 № 14.1/12-Г-262) для гуртка «Шахи і шашки».

Алгоритм дій

адміністрації закладу освіти при здійснені перевезення організованих груп дітей в межах міста

При перевезенні дітей міським пасажирським транспортом керівник закладу освіти керується Інструкцією щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року №1124.

У разі прийняття рішення про організацію та проведення екскурсії, подорожі керівник закладу освіти зобов’язаний:

1) сприяти підготовці та проведенню екскурсії, подорожі;

2) видати наказ про проведення екскурсії, подорожі, у якому: визначити мету, строк проведення, призначити керівника групи, що проводить екскурсію, подорож, затвердити склад учасників та маршрут екскурсії, подорожі;

3) провести інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі з керівником групи, що проводить екскурсію, подорож;

4) видати керівнику групи копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список учасників екскурсії, подорожі, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

5) контролювати своєчасне повернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі;

6) у разі неповернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі, у встановлений час терміново встановити зв’язок з керівником групи, з’ясувати причини затримки та потребу в наданні допомоги;

7) після завершення екскурсії, подорожі заслухати інформацію керівника групи про їх результати.

Керівник групи, його заступник, що проводять екскурсію, подорож, зобов’язані:

1) при організації підготовки екскурсії, подорожі:

забезпечити комплектування груп учасниками відповідного віку та стану здоров’я (від 10 до 40 учасників віком від 6 років);

ознайомити учасників екскурсії, подорожі з планом та затвердженим маршрутом їх проведення, історичними та географічними особливостями території, об’єкта (об’єктів), де буде проходити екскурсія, подорож;

провести цільовий інструктаж з учасниками з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі згідно з вимогами Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160;

отримати копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список групи;

провести збори батьків учасників екскурсії, подорожі;

забезпечити під час екскурсії, подорожі додержання учасниками належного громадського порядку, виконання правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності;

провести інформування учасників екскурсії, подорожі про фактори ризику в запланованій екскурсії, подорожі (за їх наявності) і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму;

одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування об’єктів, територій, на яких встановлено особливий режим відвідування;

розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів під час екскурсії, подорожі, якщо такі заплановано проводити;

2) під час проведення екскурсії, подорожі:

забезпечити дотримання правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони природи, пам’яток історії і культури тощо;

вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників екскурсії, подорожі, зокрема щодо зміни маршруту, припинення екскурсії, подорожі у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу безпеці учасників;

дотримуватися затвердженого маршруту та плану екскурсії, подорожі (крім випадків, пов’язаних зі зміною маршруту чи плану з метою забезпечення безпеки учасників);

не допускати безпідставного поділу групи, що здійснює екскурсію, подорож, відставання окремих учасників, а також вибуття окремих учасників екскурсії, подорожі без супроводу одного із заступників керівника (від’їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі, що здійснює екскурсію, подорож, два або більше заступників керівника);

при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю та здоров’ю учасників екскурсії, подорожі) ужити заходів щодо збереження життя і здоров’я учасників екскурсії, подорожі, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил і засобів для ліквідації небезпечної ситуації;

у разі нещасного випадку терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та його доставку до закладу охорони здоров’я, викликати за потреби екстрену медичну допомогу;

повідомити про нещасний випадок, що стався, керівнику навчального закладу, органу управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, та інші відповідні служби;

3) після закінчення екскурсії, подорожі:

повідомити навчальний заклад, орган управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, про її завершення.

Керівник групи, що проводить екскурсію, подорож, має право:

враховуючи фізичний та моральний стан групи або окремих учасників і свій власний, припинити екскурсію, подорож;

змінити маршрут, припинити екскурсію, подорож у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу життю, здоров’ю та безпеці учасників екскурсії, подорожі.

Керівник та/або заступник керівника групи повинен вміти надавати першу домедичну допомогу.

При перевезенні дітей в межах міста автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками керівник закладу освіти керується пунктами 63-74 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), Інструкцією щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року №1124.

  Перевезення   організованих   груп   дітей     повинно здійснюватися   із   забезпеченням   високого   рівня безпеки та надійності транспортного обслуговування.

Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, визначеної технічною характеристикою   та   реєстраційними   документами транспортного засобу.

Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями, які мають стаж керування транспортним засобом не менш як п’ять років.

До початку перевезення організованих груп дітей адміністрація закладу освіти і автомобільний перевізник:

1) визначають маршрут перевезення організованих груп дітей,

як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення;

2) встановлюють зупинки автобуса:

технічні – одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї – на кожні наступні 100 кілометрів маршруту;

для відпочинку – на п’ять хвилин через кожну годину руху і на 30     хвилин – через кожні п’ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);

3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.

Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

Адміністрація закладу освіти повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів автомобільному перевізнику   про   здійснення   перевезення організованої групи дітей. Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє уповноваженому підрозділу Національної поліції про дату здійснення кожного такого перевезення, подає йому на узгодження та адміністрації закладу освіти на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів. Схема маршруту   та   розклад   руху   оформляються у трьох примірниках.

Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію, інші зберігаються у закладі освіти та автомобільного перевізника.

Адміністрація закладу освіти зобов’язана :

до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи дітей;

допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для поїздок за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;

призначити для   кожної   групи з десяти дітей керівника,

відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей – медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки;

забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи телефонним зв’язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.

Керівник групи дітей зобов’язаний:

провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки;

забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки (висадки) з автобуса;

забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з посадкового майданчика, а в разі його відсутності – з тротуару або узбіччя, якщо це неможливо – з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;

проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності – краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби;

підписати після надання транспортної послуги дорожній лист, замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху – її причину.

У разі настання несприятливих погодних і дорожніх умов, виходу з ладу автобуса, виникнення загрози безпеці руху, а також погіршення стану здоров’я водія необхідно припинити   рух   з повідомленням про це автомобільного перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.

Нормативно – правові документи
Звіти по надходженню і використанню коштів
Матеріально-технічна база дитячого садка №12 «Олімпійський»
Штатний розпис працівників ДНЗ